Business case en kwaliteitsverbetering GGzE

GGZ Eindhoven heeft alle zorg gerelateerde alarmeringen naar één centrale locatie gebracht met de oplossing van IQ Messenger. De personele bezetting is hierdoor sterk geoptimaliseerd, de kwaliteit van zorg en de persoonlijke veiligheid van het personeel zijn verbeterd.

Situatie

GGZ Eindhoven is een grote campus met vele gebouwen en verschillende gebouw gebonden systemen voor verpleegoproep, observatie, persoonlijke alarmering en communicatie.

Gezien de overheid bezuinigings-maatregelen heeft opgelegd, was GGzE gedwongen haar kosten stevig te reduceren. Al snel bleek dat zij veel geld konden besparen op de personele kosten tijdens de nachtdienst, ca. € 100.000,- per persoon per 365 dagen bezetting per jaar. Tevens was het de bedoeling dat de kwaliteit van zorg en persoonlijke veiligheid van het personeel hier niet onder te lijden had en waar mogelijk zelfs zou verbeteren.

Oplossing

Om een sterke optimalisatie van de personele bezetting te realiseren heeft GGzE alle zorg gerelateerde alarmeringen van de diverse gebouwen naar één centrale locatie gebracht, in plaats van deze af te handelen per gebouw. Deze locatie wordt de cockpit genoemd. Hier zijn diverse schermen met daarop de IQ Real Time Console en IQ Graphical Floor Plan applicaties opgesteld. Deze vormen het hart van de cockpit en maken alle inkomende alarmeringen zichtbaar op grafische plattegronden en consoles.

Middels extra integraties van het camerasysteem en de intercom installaties hebben verpleegkundigen in de cockpit de mogelijkheden gekregen direct de juiste camerabeelden te bekijken en een spreek-/luisterverbinding met de patiënt op te zetten. Middels een EPD integratie is het mogelijk om direct de noodzakelijke patiënt informatie op het scherm te tonen. De cockpit medewerkers kennen immers nooit alle cliënt- en locatiegegevens uit het hoofd.

De cockpit medewerkers van GGzE kunnen middels deze oplossing een inschatting maken van de urgentie van een alarmering (triage) en vervolgens een verpleegkundige op het terrein oproepen om actie te ondernemen.

Samengevat

✓ Grote kostenreductie door optimalisatie personeel
✓ Behoud van bestaande zorgsystemen en infrastructuur (geen verplichte systeemvervangingen)
✓ Geen puntoplossingen meer, maar één geïntegreerd systeem met geoptimaliseerde werkprocessen
✓ Integratie van diverse systemen (Aivex, Funktel, Stentofon, deurcontacten)
✓ Slimme werkprocessen, zoals integratie EPD
✓ Lager ziekteverzuim personeel en verbeterde team spirit
✓ Verhoogde cliënttevredenheid (uitkomst onafhankelijk onderzoek)
✓ GGzE is referent voor IQ Messenger
✓ Sterke imagoverbetering

Klantcase Norschoten

Norschoten heeft met behulp van IQ Messenger de bewegingsvrijheid, privacy...

Lees verder »

Klantcase Westfries- gasthuis

IQ Messenger heeft een volledige integratie verzorgd met Microsoft Lync, Schrack...

Lees verder »

Wilt u IQ Messenger live ervaren?

Breng dan een referentiebezoek aan één van onze klanten.
In overleg met de klant wordt uw bezoek ingepland.

Vraag een referentiebezoek aan »

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons