Innovatieve zorgdomotica in VPT concept

Norschoten heeft met behulp van IQ Messenger de bewegingsvrijheid, privacy en nachtrust van haar cliënten vergroot. Daarnaast zijn de kosten gereduceerd door een reductie van het personeel in de nachtdienst en is een sterke imagoverbetering bereikt: Norschoten is nachtwerkgever van het jaar geworden.

Situatie

Norschoten (Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten) biedt verpleeghuiszorg en dagbehandeling op ca. 10 locaties in Barneveld en omstreken. Norschoten is een vooruitstrevende organisatie met een religieuze insteek die veel waarde hecht aan de kwaliteit van leven/zorg van haar cliënten.

Eén van de kwaliteitsverbeteringen die Norschoten wil bereiken, is het vergroten van de bewegingsvrijheid, privacy en nachtrust van de cliënten. Tevens willen ze graag de negatieve spiraal van personeelsverloop en het imago verbeteren.

Norschoten is, zoals bijna alle zorgorganisaties, van oudsher gewend om met klassieke zorgsystemen voor verpleegoproep, dwaaldetectie en draadloze telefonie te werken. Ze waren erg ontevreden over de beperkingen van klassieke systemen, het vendor lock-in gedrag en de daarbij behorende verplichte winkelnering en productkeuzes. Tevens wordt, tot frustratie van Norschoten, nieuwe geïntegreerde technologie zoals het gebruik van smartphones en slimme sensoren door leveranciers ontmoedigd.

Oplossing

IQ Messenger bood Norschoten de mogelijkheid om technologie te faciliteren die volledig is afgestemd op het werkproces en de zorgbehoefte van de cliënten. Op één van de nieuwe locaties is dan ook gekozen voor een nieuwe generatie verpleegoproepsysteem, waarbij geen aparte server meer nodig is, slimme sensor technologie en geïntegreerde dwaaldetectie.

Met de aanleg van een WiFi netwerk is ook de infrastructuur gelegd voor het gebruik van de IQ SmartApp inclusief video observatie en beeldbellen met cliënten.

Samengevat

✓ Grote kostenreductie door reductie personeel (ca. 1-2 man minder in de nachtdienst)
✓ Geen puntoplossingen meer, maar één geïntegreerd systeem met geoptimaliseerde werkprocessen
✓ Integratie van diverse systemen (Indigo verpleegoproepsysteem, Bosch dwaaldetectie, Mobotix slimme sensor/camera)
✓ Meer nachtrust cliënten door virtueel rondes te lopen i.p.v. de kamer binnenlopen
✓ Slimme sensor functies, zoals alarmering op basis van schreeuw, beweging en licht
✓ Nachtobservatie middels zwart-wit IR camerabeelden
✓ Meer privacy voor cliënten doordat camera’s uit te schakelen zijn en geen onverwacht bezoek aan de kamer meer nodig is
✓ Meer bewegingsvrijheid voor cliënten en toch controle door dwaaldetectie
✓ Sterke imagoverbetering: Norschoten is nachtwerkgever van het jaar geworden (imago is verpleegkundige met smartphone technologie)
✓ Norschoten is referent voor IQ Messenger

Klantcase GGzE

GGZ Eindhoven heeft alle zorg gerelateerde alarmeringen naar één centrale locatie gebracht...

Lees verder »

Klantcase Westfries- gasthuis

IQ Messenger heeft een volledige integratie verzorgd met Microsoft Lync, Schrack...

Lees verder »

Wilt u IQ Messenger live ervaren?

Breng dan een referentiebezoek aan één van onze klanten.
In overleg met de klant wordt uw bezoek ingepland.

Vraag een referentiebezoek aan »

Bezoek ons

Pieter Zeemanweg 57
3316 GZ Dordrecht
Nederland

Neem contact op

Telefoon 088 - 20 22 333
E-mail info@iqmessenger.com

Volg ons